Jelentkezés IKER1 / IKER2 , IKER3 / IKER4 képzésre

Nyilatkozat

Fent nevezett jelentkező ezúton nyilatkozom róla, hogy a képzési intézmény általam megjelölt képzésére vonatkozó tájékoztatást megkaptam, az oktatásban való részvétel feltételeit megismertem, és azokat magamra nézve kötelezőnek fogadom el, továbbá a képzési programba való bekacsolódás feltételeinek megfelelek, és hozzájárulok ahhoz, hogy az intézmény személyes adataimat kezelje.

Nyilatkozom továbbá, hogy nem állok középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban és e képzési programmal párhuzamosan nem veszek részt hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló digitális kompetenciafejlesztésre irányuló informatikai képzésben.

Az intézmény minőségbiztosítási / irányítási rendszerének panaszkezelését megtekintettem, az abban foglaltakat elfogadom. Nyilatkozom arról is, hogy az intézmény a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásait számomra felajánlotta, melyek közül az

Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez
Az Ön által ebben a Jelentkezési lapban megadott adatokat az adatfeldolgozásban és adatkezelésben részt vevők bizalmasan, az Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseinek betartásával kezelik, használják fel. Megőrzésük időtartama: 3 év. Jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal elleni védelmük az adatbiztonság követelményének megfelelően biztosított.