A Magyar Közlöny 15.számában (01.29) szerepel

“A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása
§ A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) bekezdés j) pontja szerinti intézmény
a) a felnőttképzésről szóló törvény vagy
b) a szakképzésről szóló törvény
szerinti képzés megtartása céljából látogatható, ott a képzés időtartama alatt a képzésen résztvevők és az oktatók
tartózkodása megengedett.”